KOULUTETTU HIEROJA


Koulutettu hieroja on lailla suojattu ja rekisteröity ammattinimike. 

Sitä saa käyttää hieronnan tai hierojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö.

Ammattipätevyyden voi tarkistaa terveydenhuollon ammattirekisteristä.


https://julkiterhikki.valvira.fi


ANATOMIA OPINNOT


Kiinnostukseni ihmisen anatomiaan, kehon liikkuvuuteen ja kivuttomaan olemiseen heräsi astangajooga harjoitusteni kautta.

Opiskelin hierojaksi Itä-Helsingin Hierojakoulussa. 

Opinnoissani erikoistuin nivelten liikkuvuuden edistämiseen.

Valmistuin koulutetuksi hierojaksi 31.12.2018


FASCIA JA LIIKKUVUUS


Fasciaa opiskelin Lempäälässä, My Fascia -koulutuskeskuksessa, Mika Pihlmanin opetuksessa.

Valmistuin sieltä My fascia -terapeutiksi syksyllä 2021.

LISÄKOULUTUKSIA


MyFascia moduulit I-III, 2021

Spriraalistabilisaatio 1a&b 2022

Stressireaktiot, vagushermon toiminta ja tasapainottaminen. 2022

Suoliluu-säärisiteen anatomia. 2022

Pään, niskan ja purentalihasten toiminta fascian näkökulmasta. 2022

Olkanivelen ja hartiarenkaan myofaskiaalinen yhteys. 2023


YHTEYSTIEDOT


Tmi Mia Anttila

2911865-1

Reiherintie 7 a A 13

00870 HELSINKI

+358 40 647 1500

tmi.mia.anttila@outlook.com